slo 
 eng 

stik

dela

Drobižki in prestižki

Cerkljanski muzej, junij - september 2017

• razstava, zloženka, vabilo

Plečnikovo Trnovo

Urbanistični inštitut, 2017

• razstava

Dame in čipke
Prizori iz življenja meščanske Idrije
1860 - 1918

Mestni muzej Idrija, junij 2016 - januar 2017

• razstava, katalog, vabilo

Portret mesta

Urbanistični inštitut, 2014 - 2017

• zasnova knjižne zbirke in oblikovanje 4 knjig

Sistem označitve UNESCO objektov

Občina Idrija, 2016 - 2017

Imago musicae

ZRC SAZU, april 2016

• razstava, katalog, oglasi, vabilo

• soavtor Andrej Furlan

 

U fabrk

Mestni muzej Idrija, september 2015

• razstava, vabilo, zloženka

Umetnine v žepu

ZRC SAZU, 2010 - 2017

• zasnova knjižne zbirke, oblikovanje knjig

• soavtor Andrej Furlan

 

 

Logotipi

1997 - 2017

Revija Obrtnik Podjetnik

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
2012 - 2017

• oblikovanje naslovnic in vsebine revije

Mozaik podjetnih

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
2014 - 2017

• zasnova oglaševalske akcije, oblikovanje kartice in promocijskih materialov

Muzej v temnicah

Hostel Celica, 2013

• oblikovanje razstave

• soavtorji Odprti krog in Janez Polajnar,
Mestni muzej Ljubljana

Tolmin, informativna tabla

LTO Sotočje - TIC Tolmin, 2016

Kamp Nadiža

2016

• oblikovanje zloženke

Znamka Božič

Pošta Slovenije, 2016

Tri družine

La Subida, San Rocco, Hiša Raduha, 2015

• oblikovanje zloženke

 

V marini
V šoli jadranja

Društvo vodnih športov Skipper marina,
2009, 2010

• AD in oblikovanje, ilustracije, fotografije,
del besedila

• soavtorja Marina Svečko in Sandi Dekleva

Hiša Raduha

2016

• oblikovanje zloženke, fotografiranje

 

MoMoWo

ZRC SAZU, 2016

• knjiga, itinerarij, programska knjižica, vabilo

• soavtor Andrej Furlan

 

 

Carso

2014 - 2017

• oblikovanje publikacij in promocijskih materialov

ABC o oljčnem olju

Inštitut za oljkarstvo, 2015

• oblikovanje 3 knjižic in zbirne mape

Bohinjska kolesarska pot

Občina Bohinj, 2010

• Nagrada Zlati svinčnik 2011

• Priznanje Maks Fabiani 2014

• CGP, oblikovanje tabel in smerokazov, "bohinjskega rešpetlina", katalog, zloženka

Blejski grad - stalna postavitev

Narodni muzej Slovenije, 2008 - 2016

• oblikovanje panojev, zloženka

• soavtor Odprti krog

 

 

Arhitekturna zgodovina

Filozofska fakulteta Ljubljana, 2008, 2014, 2017

• oblikovanje 2 knjig in 2 zbornikov

Bukvice

Didakta, 2007

• oblikovanje znaka knjižne zbirke Bukvice,
oblikovanje naslovnic

Mariborart.si

ZRC SAZU, 2016

• oblikovanje promocijskega gradiva za Mariborart.si

Podbrdo trail running festival

2016

• oblikovanje promocijskih materialov in opreme

Na prepihu tisočletij
Mestna muzejska zbirka Črnomelj

Občina Črnomelj, 2013

• CGP, oblikovanje razstave in promocijskega gradiva

• Soavtor Atelje Ostan Pavlin 

Revija Podjetnik

RR, d.o.o., OZS, 2000 - 2014

• preoblikovanje revije, oblikovanje naslovnic in vsebine

Radgonski mostovi

Špital, Pomurski Muzej Murska Sobota, 2014

• katalog stalne postavitve, vodnik po zbirki, zvezek Škratarije

• soavtor Evita Lukež 

Žiga Okorn

1993 - 2016

 

Polde Oblak
Donacija slik, risb in grafik

Gorenjski muzej, 2013

• oblikovanje razstave in kataloga

Soline - UNESCO destinacija

Inštitut za dediščino Sredozemlja, 2015

• oblikovanje zloženke, plakat za reklamo na avtobusu

Študijski programi

Univerza na Primorskem, 2008 - 2013

 

Apes, Varia

Studia humanitatis, 2008

• oblikovanje 2 znakov za knjižni zbirki,
oblikovanje knjig

 

Knjige

1999 - 2016

 

DDV sestavljenka

Studio Macarol, 2003 - 2005

 

Stol Rex

Impakta, 2005

 

Celica

Šouhostel, MOL, 1993 - 2017

• CGP Celica in Šouhostel, zloženke, mape,

oglasi, jedilni listi, novoletne čestitke

 

Letna poročila Celica

Šouhostel, MOL, 2004 - 2006

Cenica

Šouhostel, MOL, 1993 - 2017

• oblikovanje kartice in zloženke

 

350 let od prihoda frančiškanov v Brežice

ZRC SAZU, Posavski muzej, 2010

• oblikovanje logotipa, zloženke in razstave

 

16+

2006

• CGP, oblikovanje zloženk in katalogov

 

Rima hiše

2008

• oblikovanje kataloga in svetlobnih panojev

 

Roundabout
Vamos

TJ-s, 2010

• oblikovanje dveh znakov, več zloženk in oglasov

 

Activity sheets
Historical lab

Reseau Art Nouveau Network Bruselj, 2006

• oblikovanje in zasnova delovnih listov z nalogami, ilustracije

• oblikovanje in zasnova materialov za serijo konferenc

• zmaga na vabljenem natečaju

 

 

KUD Sestava

1994 - 2017

• CGP, zasnova spletne strani,

oblikovanje vabil in katalogov

za kulturne dogodke

 

Šolski muzej

2015

• natečaj za stalno postavitev

 

Srečevanja s Kitajsko

Slovenski etnografski muzej, 2006

• oblikovanje panojev in tiskovin za razstavo

Metlika in njen grad skozi čas

Občina Metlika, 2012

• CGP, oblikovanje razstave in promocijskega gradiva

• Soavtor Atelje Ostan Pavlin 

Slip

2010 - 2017

• oblikovanje znaka, sejemskih postavitev, oglasov in zloženk

Novoletne voščilnice

RR d.o.o., 2001 - 2004

Vitabalans

2009 - 2014

• oblikovanje različnih promocijskih materialov

Novi prostorski načrti MOL

Jakopičeva galerija, 2008

• Nagrada Zlati svinčnik 2009

• oblikovanje obeliska, panojev, zloženke in vabila

• soavtor atelje Ostan Pavlin

Urbanistično načrtovanje Ljubljane v 20. stoletju

Galerija Kresija, 2008

• oblikovanje panojev, kataloga in vabila

• soavtor atelje Ostan Pavlin

Ljubljanica, kulturna dediščina reke

Narodni muzej Slovenije, 2009

• oblikovanje znaka razstave

80 let Grand hotela Toplice

Narodni muzej Slovenije, 2011

• oblikovanje panojev in vabila

Telo.si

Ana Cveta d.o.o., 2000 - 2017

• oblikovanje CGP, kataloga, cenikov, zloženk, darilnih bonov, oprema poslovnih prostorov

BTC City
Mercurius

BTC, 2000

• zmaga na natečaju

• oblikovanje predstavitvene mape in oglasov za stolpnico BTC City

• oblikovanje predstavitvene mape za kongresno dvorano Mercurius

Sanofi

2004 - 2005

• oblikovanje publikacij in promocijskih materialov za različna zdravila

Lek

2004 - 2005

• oblikovanje publikacij in promocijskih materialov za različna zdravila

Serija katalogov 2006

Ilirika, 2005

• oblikovanje naslovnic in katalogov

BU teater

2004 - 2006

• oblikovanje gledaliških listov in plakatov

Skysma

2004 - 2006

• oblikovanje gledaliških listov in plakatov

Iskra feriti

2000

• oblikovanje katalogov, predstavitvene zloženke in plakatov

Le tehnika

2015

• oblikovanje predstavitvene mape

Liko Vrhnika

2004 - 2008

• oblikovanje katalogov notranjih in zunanjih vrat

Dražba

ZDSLU, 2003

• CGP in internetna stran

Zoisova nagrada

Vlada republike Slovenije, 1999

• zmaga na natečaju 

• oblikovanje nagrade, priznanja, mape in vabila

Gospodarski vestnik

GV Revije, 1998 - 2001

• preoblikovanje revije in oblikovanje ter fotografija za tedenske naslovnice

Vezenine Bled

2000

• oblikovanje kataloga

Kompas Holidays

2000

• preoblikovanje CGP in oblikovanje kartice ugodnosti

Serija katalogov 2000

Kompas, 1999 - 2000

• oblikovanje naslovnic in katalogov

Serija katalogov 2001

Kompas, 2000 - 2001

• oblikovanje naslovnic in katalogov

Serija katalogov 2002

Kompas, 2001 - 2002

• oblikovanje naslovnic in katalogov

Hotel Slon

1999 - 2001

• oblikovanje katalogov

Jezikam francosko

Institut Francais Charles Nodier, 2001

• zasnova akcije za promocijo francoskega jezika, oblikovanje publikacij in kartic

Galerija Kos

2000

• oblikovanje celostne grafične podobe

Gospodarsko razstavišče

2000

• oblikovanje celostne grafične podobe

Revija Pohištvo

Internova d.o.o., 2000 - 2001

• izvedbeno oblikovanje revije in fotografija na naslovnici

Brje

2000

• oblikovanje zloženke in plakata

BS Jabolko

2000

• oblikovanje celostne grafične podobe in novoletnih voščilnic

Krsttrajanje

2000 - 2001

• oblikovanje treh zloženk in sodelovanje pri zasnovi dogodkov

Konferenca International
Trade Centre 

2000

• oblikovanje promocijskega gradiva

Navtik info

2004

• oblikovanje celostne grafične podobe in zloženk, zasnova in oblikovanje spletne strani

Fabiani nogavice

2000 - 2014

• oblikovanje etiket, embalaže, letnega poročila