slo 
 eng 

stik

dela

Poglej, vidi in uvidi.

Uvid sestavljava oblikovalka Barbara Sirk (os@siol.net), 041 959 811
in akademski slikar Žiga Okorn (ziga.okorn@guest.arnes.si), 041 738 663
(več na okorn.si). 
Sodelujeva od leta 1997.

Ustvarjava na področju vidnih in nevidnih komunikacij:
- grafično oblikovanje, 
- fotografija, 
- ilustracija, 
- oglaševanje, 
- oblikovanje prostora...

Kot je vidno iz preteklih del, sva aktivna na mnogih področjih in tudi večkrat nagrajena ter z mnogo zmagami na razpisih in natečajih.
Sodelujeva s podjetji in ustanovami: Lek, Sanofi Syntelabo, Gospodarsko razstavišče, Adriatic Slovenica, Ilirika turizem, Liko, MOL, Celica, Roundabout, Euromarine, Didakta, Studia Humanitatis, Sazu, Narodni muzej Slovenije, Univerza na primorskem, Filozofska fakulteta, Etnografski muzej Slovenije, Mestni muzej Črnomelj, Občina Bohinj, Kompas, Kompas Holidays, Podjetnik, Gospodarski vestnik, BTC, Impacta - Rex stoli, Iskra Feriti, Vitabalans, Hotel toplice Bled, Mestni muzej Ljubljana, DZS, Rima, Slip...

Nagrade
2014
• Priznanje Maks Fabiani, za projekt Kolesarska pot Bohinj, v sodelovanju z Ateljejem Ostan-Pavlin
2011
• Zlati svinčnik, nagrada Arhitekturne zbornice Slovenije, V sodelovanju z Ateljejem Ostan-Pavlin, kolesarska pot od Bohinjske Bistrice do Bohinjskega jezera in naprej do Srednje vasi, večinoma po poljskih poteh in je označena kot presežek pri oblikovanju tematskih kolesarskih poti po Sloveniji in vzorčni primer dobre prakse. Za bohinjski aktivni turizem je več kot le dobra zasnova – je strateški projekt. »Počivališča in razgledišča so dobro postavljena, objekti in elementi urbane opreme pa zanimivo in domiselno oblikovani, po materialu in obliki skladni z lokalno arhitekturno dediščino in kulturno krajino.«
2008
• Zlati svinčnik, nagrada Arhitekturne zbornice Slovenije, V sodelovanju z arhitekti; Aleksander S. Ostan, Nataša Pavlin in Veronica Egart za postavitev razstave ob razgrnitvi novih prostorskih aktov (SPN, IPN) MOL (2008.)
2006
• Zlati svinčnik, nagrada Arhitekturne zbornice Slovenije, za umetniški projekt prenove nekdanjega zapora na Metelkovi v mladinsko prenočišče Celica, Ljubljana s KUD Sestava
2004
• Plaketa mesta Ljubljana, za umetniški projekt prenove nekdanjega zapora na Metelkovi v mladinsko prenočišče Celica, Ljubljana s KUD Sestava

Reference
2017
• Označitev objektov z UNESCO Seznama svetovne dediščine zaščitenih objektov, CUDHg Idrija in Občina Idrija
– zasnova, prostorska umestitev, oblikovanje in izvedba
• Od rude do kapljic živega srebra, stalna razstava, CUDHg Idrija
– ilustracije na razstavi
• Knjižna zbirka Umetnine v žepu, ZRC SAZU
– 13 naslovov
– zasnova in oblikovanje ter realizacija
– soavtor Andrej Furlan
• Portret mesta, Urbanistični inštitut republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana
– štiri knjige: Ljubljana, Emona, Fabianijeva Ljubljana, Plečnikova Ljubljana
– zasnova in oblikovanje
• Revija Obrtnik Podjetnik, OZS
– preoblikovanje revije in prilog
– izvedbeno oblikovanje revije in mesečne naslovnice ter prilog
– fotografiranje za potrebe naslovnice in glavnih tem v reviji
• Kartica Mozaik podjetnih, OZS
– zasnova marketinške akcije
– oblikovanje kartice ugodnosti in kataloga ugodnosti
– oblikovanje oglasov, bannerjev, nalepk
• Carso
– oblikovanje publikacij in promocijskih materialov
• KUD Sestava (1994 – 2017)
– CGP, zasnova spletne strani, oblikovanje vabil in katalogov za kulturne dogodke
• Telo.si
– oblikovanje CGP, kataloga, cenikov, zloženk, darilnih bonov, oprema poslovnih prostorov

2016
• Imago musicae, Glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu, Galerija Posavskega muzeja Brežice in ZRC SAZU
– sodelovanje pri zasnovi in postavitvi, tiskovna konferenca
– izdelava CGP, grafično oblikovanje in izvedba razstave ter kataloga
– soavtor Andrej Furlan
• Dame in čipke, Prizori iz življenja meščanske Idrije, 1860 – 1918, Mestni muzej Idrija
– koncept, oblikovanje in postavitev razstave
– zasnova in oblikovanje kataloga
• Hostel Celica
– celostna grafična podoba Zavoda Šouhostel (znak, dopisni papir, vizitka, mapa)
– celostna grafična podoba Hostla Celica (znak, dopisni papir, vizitka, mapa)
– oprema Hostla Celica (tablice na vratih, izveski, hišni red, ceniki, ankete)
– predstavitev Hostla Celica (zloženke, letaki, oglasi)
– oblikovanje menijev (dober tek, na zdravje in orientalska kavarna)
– letno poročilo za leto 2004 in 2005
– idejna zasnova in oblikovanje kartice ugodnosti Cenica ter oglaševanje v medijih in na LPP
– idejna zasnova in oblikovanje produkta Culica, doživetjaexperiences – potovalna agencija
• Tolmin informativna tabla, TIC Tolmin
– oblikovanje table
• Kamp Nadiža
– oblikovanje zloženke
• Pošta Slovenije
– oblikovanje znamke Božič
• Hiša Raduha
– oblikovanje zloženke
– fotografiranje
• MoMoWo, ZRC SAZU
– oblikovanje knjige, itinerarija, programske knjižice in vabila
– soavtor Andrej Furlan
• Mariborart.si, ZRC SAZU
– oblikovanje promocijskega gradiva
• Podbrdo trail running festival
– oblikovanje promocijskih materialov in opreme
• Žiga Okorn
– oblikovanje katalogov in vabil na razstave (1993 – 2016)
• Slip
– oblikovanje znaka, sejemskih postavitev, oglasov in zloženk
• Oblikovanje knjig, prof. Mitja Guštin
– Adam
– Na obroncima Rumije
– Gravitacija 33

2015
• »U fabrk«, Mestni muzej Idrija,
– koncept, oblikovanje in postavitev razstave
• Tri družine; La Subida, San Rocco, Hiša Raduha
– oblikovanje zloženke
• ABC o oljčnem olju, inštitut za oljkarstvo
– oblikovanje treh zloženk in zbirne mape
• Soline – UNESCO destinacija, Inštitut za dediščino sredozemlja
– oblikovanje zloženke in oglaševanje na avtobusih
• Šolski muzej
– sodelovanje na natečaju za stalno postavitev
• Le tehnika
– oblikovanje predstavitvene mape

2014
• Revija Podjetnik, RR d.o.o., OZS
– preoblikovanje revije in prilog
– izvedbeno oblikovanje revije in mesečne naslovnice ter prilog (2000 – 2014)
– fotografiranje za potrebe naslovnice in glavnih tem v reviji
• Arhitekturna zgodovina, Filozofska fakulteta Ljubljana
– oblikovanje dveh knjig in dveh zbornikov
• Radgonski mostovi, Špital, Pomurski Muzej Murska Sobota
– oblikovanje kataloga stalne postavitve
– oblikovanje vodnika po zbirki
– oblikovanje zvezka Škratarije
– soavtor Evita Lukež
• Vitabalans
– oblikovanje različnih promocijskih materialov
• Fabiani nogavice
– oblikovanje etiket, embalaže in letnega poročila

2013
• Črnomelj na prepihu tisočletij, Mestni muzej Črnomelj
– oblikovanje stalne postavitve Muzejske mestne zbirke v Črnomlju
– celostna podoba, zasnova in realizacija vseh likovnih elementov, panojev, info tabel
– oblikovanje grafičnih aplikacij in internetne predstavitve
– soavtor Atelje Ostan Pavlin
• Polde Oblak, donacija slik, risb in grafik, Gorenjski muzej Kranj
– zasnova in realizacija likovnih elementov, panojev, grafične aplikacije
– soavtor Atelje Ostan Pavlin
• Muzej zaporništva, Celica, Mestni muzej ljubljana
– oblikovanje stalne muzejske postavitve zaporništva
– soavtorja Janko Rožič, Odprti krog in Janez Polajnar, MM Ljubljana
• Študijski programi, Univerza na Primorskem (2008 – 2013)
– idejna zasnova in oblikovanje brošure

2012
• Metlika in njen grad skozi čas, Občina Metlika
– oblikovanje CGP, razstave in promocijskega gradiva
– soavtor Atelje Ostan Pavlin
• Tematska pot Na svoji zemlji, Občina Tolmin
– idejna zasnova likovnih elementov in realizacija
– oblikovanje zgibanke, medijskih točk na Grahovem ob Bači in spletne strani
– soavtor Andrej Furlan

2011
• Osemdeset let Grand hotela Toplice Bled, Narodni muzej Slovenije
– razstava v Predsedniškem salonu Grand Hotela Toplice na Bledu in prostorih Narodnega muzeja Slovenije
– idejna zasnova likovnih elementov in realizacija
– oblikovanje panojev in vabila

2010
• Dediščina izgnanih; Tri stoletja brežiških frančiškanov, ZRC SAZU, Posavski muzej
– izdelava CGP, oblikovanje panojev in sodelovanje pri zasnovi in postavitvi
• Kolesarska pot Bohinj,
– idejna zasnova likovnih elementov in realizacija
– oblikovanje CGP, tabel in kataloga
• V šoli jadranja, Društvo vodnih športov Skipper marina
– AD in oblikovanje, ilustracije, fotografije, del besedila
– soavtorja Marina Svečko in Sandi Dekleva
• Roundabout, Vamos, TJ-s
– oblikovanje dveh znakov, več zloženk in oglasov

2009
• V Marini, Društvo vodnih športov Skipper marina
– AD in oblikovanje, ilustracije, fotografije, del besedila
– soavtor Marina Svečko
• Ljubljanica, kulturna dediščina reke
– oblikovanje znaka razstave

2008
• Blejski grad, stalna postavitev, Narodni Muzej Slovenije
– oblikovanje panojev in zloženke
– soavtor Odprti krog
• Apes, Varia, Studia humanitatis
– oblikovanje dveh znakov za knjižni zbirki, oblikovanje knjig
• Rima hiše
– oblikovanje kataloga in svetlobnih panojev za sejem
• Novi prostorski načrti MOL, Jakopičeva galerija
– Nagrada Zlati svinčnik 2009
– oblikovanje obeliska, panojev, zloženke in vabila
– soavtor atelje Ostan Pavlin
• Urbanistično načrtovanje Ljubljane v 20. stoletju, Galerija Kresija
– oblikovanje panojev, kataloga in vabila
– soavtor atelje Ostan Pavlin

2007
• Bukvice, Založba Didakta
– oblikovanje znaka knjižne zbirke Bukvice in oblikovanje naslovnic
• Liko Vrhnika
– oblikovanje katalogov notranjih in zunanjih vrat

2006
• Srečevanja s Kitajsko / Encountering China, Slovenski etnografski muzej
– celostna podoba razstave – znak, nosilni elementi
– oblikovanje vabila, zloženke, knjižnega kazala
– oblikovanje transparentov oz. panojev
– oblikovanje grafičnih elementov na razstavi
• Historical lab, Reseau Art Nouveau Network Bruselj pod pokroviteljstvom Culture 2000 Programme of the European Union
– oblikovanje spletnih dokumentov za serijo 5 konferenc o dediščini Art Nouveau
– zmaga na vabljenem natečaju
• Activity sheets, Reseau Art Nouveau Network Bruselj pod pokroviteljstvom Culture 2000 Programme of the European Union
– oblikovanje delovnh listov z nalogami o Art Nouveau stilu
– zmaga na vabljenem natečaju
• Oblikovanje knjig, Univerza na Primorskem
– Od sopota do Lengyela
– Prvi poljedelci
– The heritage of the Serenissima
– The Glass from the Gnalić Wreck
– Emonski Forum
• DDV sestavljenka št. 2, Inštitut za računovodstvo
– oblikovanje in postavitev fascikla ter notranjih zvezkov
– fotografiranje in oglaševanje v medijih
• BU teater
– oblikovanje gledaliških listov, vabil, plakatov in oglasov
• 16+
– oblikovanje CGP, zloženk in katalogov

2005
• Stol Rex, Impakta
– oblikovanje predstavitvene brošure
• DDV sestavljenka št. 1, Studio Macarol
– oblikovanje in postavitev naslovnice in notranjosti knjige
– fotografiranje in oblikovanje predstavitvene zloženke
• Skysma
– Pogon; oblikovanje plakata in gledališkega lista
– Bakhanalije; oblikovanje plakata in gledališkega lista
• Ilirika turizem
– oblikovanje serije katalogov za leto 2006

2004
• Dvostavno knjigovodstvo zasebnikov, Studio Macarol
– oblikovanje in postavitev naslovnice in notranjosti knjige
– izdelava ilustracij
• Novoletne voščilnice, RR. d.o.o.
– oblikovanje serije voščilnic (2002 – 2005)
• Sanofi
– oblikovanje publikacij in promocijskih materialov za različna zdravila
• Lek
– zmaga na vabljenem natečaju za zdravilo Depakine Chrono; oblikovanje oglaševalskih materialov
– zmaga na vabljenem natečaju za zdravilo Amlopin; oblikovanje oglaševalskih materialov

2003
• Dražba, ZDSLU
– oblikovanje CGP in spletne strani
• Navtik info
– oblikovanje celostne podobe in zloženk, zasnova in oblikovanje spletne strani

2002
Kompas Holidays
– preoblikovanje celostne podobe KOMPAS d.d.
– oblikovanje in izvedba celoletne produkcije image katalogov (28 katalogov)
– serija katalogov Silvestrovanje 2000 (20 katalogov)
– ostale publikacije (40 katalogov)
– priprava Spomladanske delavnice v Portorožu (plakati, priznanja, vabila)
– oglaševanje v tiskanih medijih in na TV
– oglaševanje katamarana Prince of Venice
– oblikovanje mobilnega panoja
– oblikovanje panoja na letališču Brnik
– celostna podoba Kompas Holidays klub Korčula
– oblikovanje priložnostnega znaka 25 let Kompasa
– oblikovanje company profile

2001
• Revija Gospodarski vestnik
– preoblikovanje revije in prilog
– zasnova, oblikovanje, fotografija in izdelava tedenske naslovnice (130 naslovnic)
• Hotel Slon
– predstavitveni katalogi za hotelsko, konferenčno in pogostitveno dejavnost
– zloženke in oglaševanje hotela v medijih
– oblikovanje in izdelava internetne strani
– oglaševanje Restavracije Ljubljana v tiskanih medijih
• Jezikam francosko, Institut Francais Charles Nodier
– zmaga na natečaju za povečanje popularnosti in priljubljenosti francoščine med mladimi
– oblikovanje publikacij in kartic
• Revija Pohištvo, Internova d.o.o.
– izvedbeno oblikovanje revije in fotografija na naslovnici
• Krsttrajanje
– oblikovanje treh zloženk in sodelovanje pri zasnovi dogodkov

2000
• BTC
– predstavitveni katalog za Poslovni nebotičnik BTCCity, vabljeni natečaj
– predstavitveni katalog za kongresno dvorano Mercurius
• Iskra Feriti
– oblikovanje kataloga izdelkov in fotografiranje
– oblikovanje predstavitvene zloženke in fotografiranje
– oblikovanje plakatov in oglasov za oglaševanje v tujih revijah
• Vezenine Bled
– AD, oblikovanje, fotografije in izdelava kataloga izdelkov
• Velana
– AD, oblikovanje, fotografije in izdelava kataloga izdelkov
• Katja in Alen
– AD, oblikovanje, fotografije in izdelava kataloga izdelkov
• Galerija Kos
– oblikovanje celostne grafične podobe
• Gospodarsko razstavišče
– preoblikovanje celostne podobe
– oblikovanje in postavitev razstave ob otvoritvi novih in prenovljenih prostorov
– oglaševanje Gospodarskega razstavišča v tiskanih medijih
• Brje
– Oblikovanje zloženke in plakata
• BS Jabolko
– oblikovanje CGP in novoletnih voščilnic
• Konferenca International Trade Centre
– oblikovanje promocijskega gradiva
• Zavod za šolstvo
– oblikovanje revije Šolska knjižnica
– oblikovanje priložnostnega znaka za leto 2000
– oblikovanje vinske etikete
– oblikovanje priznanja za tekmovanje iz zgodovine
• LUZ; ljubljanski urbanistični zavod
– oblikovanje mape, darilnih vrečk in vinskih etiket za leto 2000

1999
• Ministrstvo za znanost in tehnologijo
– oblikovanje nagrade in priznanja z usnjeno mapo, vabila in predstavitvene brošure
– zmaga na natečaju za celostno podobo Zoisove nagrade in priznanja, najvišjega državnega priznanja na področju znanosti in tehnologije
• Dr. Oetker
– oglaševalska akcija in nagradna igra za leto 1998 in 1999

1998
• Kartica ugodnosti in popustov EURO < 26
– izdelava kartice EURO < 26 za Slovenijo
– izdelava predstavitvene brošure
– oglaševanje evropske kartice EURO < 26 v medijih
• Mladi turist
– oblikovanje celostne podobe
– oblikovanje in izvedba Biltena
• Knjige
– Peter Ajdič Vse to je življenje /pesniška zbirka
– Umetnost 16. stoletja na Slovenskem (obdobje renesanse) /katalog
– Deset let Kulturno-informacijskega centra Križanke/ katalog ob razstavi
– Uvod v turizem: učbenik za srednje šole